Milieu en ruimte 

Integraal beheer openbare ruimte

Een schone, hele en veilige openbare ruimte draagt bij aan het welbevinden en de gezondheid van mensen. Tegelijkertijd willen beherende instanties een betere grip krijgen op de beheerlasten. Grontmij adviseert over een optimaal beheer, rekening houdend met onder andere kosten en wettelijke verplichtingen.

Het beheer van de openbare ruimte (groen, wegen, riolering, water, verlichting en gebouwen) is een geheel dat goed op elkaar afgestemd moet worden. Verschillende onderdelen van het beheer dienenelkaar te versterken zodat het mogelijk is de ideale verhouding tussen kwaliteit en budgettering te vinden. Grontmij adviseert door op strategisch niveau de ambities te helpen bepalen. De ambities worden vervolgens via beheerplannen in concrete uitvoeringsplannen op wijkniveau omgezet. Daarbij betrekken we bewoners en belanghebbenden.

Praktische beheerplannen
We begeleiden uw beheertraject van strategisch concept tot uitvoering. We hebben voor alle beheerdisciplines adviseurs in dienst zodat we efficiënt kunnen doorschakelen naar praktisch uitvoerbare plannen. Met als resultaat een efficiënt beheer binnen de gestelde kwaliteit van de openbare ruimte, passend binnen beschikbare budgetten en met oog voor draagvlak in de politieke omgeving, bij bewoners en bij belanghebbenden.

Onze expertise

  • Integraal beheer openbare ruimte (IBOR)
  • Nota van Kapitaalgoederen
  • Beleidsplannen
  • Beheerplannen
  • Uitvoeringsprogramma’s
  • Beheerbestek
  • Kwaliteitgestuurd beheer
  • Kwaliteitschouw
  • Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR/HIOR)


Wilt u één van onze specialisten spreken? Vul dan uw gegevens in onderstaand formulier in. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.


Versturen

Integraal beheer openbare ruimte
Rob Krom Rob Krom
Hoofd Stedelijke en regionale Ontwikkeling
+31 6 54 96 01 50